oro 세계 인터넷바둑의 허브
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 641승 74패
점수 : 35,950점
3위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
4위 : wertt22
전적 : 687승 54패
점수 : 34,853점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
1 아궁다리   7단★ 641승 74패 35,950 89.65% korea
3 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
4 wertt22   7단★ 687승 54패 34,853 92.71% korea
5 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
6 용호쌍빡   7단★ 129승 56패 34,639 69.73% korea
7 황태포   7단★ 1,538승 1,143패 34,604 57.37% korea
8 어반자카파   7단★ 167승 75패 34,534 69.01% korea
9 불닭볶음   7단★ 60승 41패 34,522 59.41% korea
10 띨띨한박사   7단★ 541승 475패 34,512 53.25% korea
11 무패기사   7단★ 101승 39패 34,511 72.14% korea
12 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
13 세점깔아   7단★ 717승 458패 34,500 61.02% korea
14 카페인   7단★ 168승 76패 34,498 68.85% korea
15 yh7525   7단★ 586승 390패 34,489 60.04% korea
16 한바연3조   7단★ 121승 44패 34,485 73.33% korea
17 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
18 당대불패   7단★ 700승 436패 34,474 61.62% korea
19 스페셜원   7단★ 564승 399패 34,470 58.57% korea
20 바둑마왕   7단★ 289승 234패 34,464 55.26% korea
21 힘의대가   7단★ 206승 106패 34,461 66.03% korea
22 magician   7단★ 1,019승 1,014패 34,460 50.12% korea
23 여름향기★   7단★ 1,760승 1,271패 34,450 58.07% korea
24 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
25 시시해   7단★ 107승 63패 34,444 62.94% korea
26 뻑수를..   7단★ 1,869승 1,445패 34,441 56.40% korea
27 오제자   7단★ 1,157승 948패 34,439 54.96% korea
28 불족발   7단★ 1,456승 1,427패 34,437 50.50% korea
29 똑똑한바보   7단★ 212승 124패 34,435 63.10% korea
30 바둑도깨비   7단★ 1,433승 990패 34,431 59.14% korea
31 두점깔아   7단★ 1,527승 1,219패 34,427 55.61% korea
32 도전킹   7단★ 203승 65패 34,419 75.75% korea
33 설레발☆   7단★ 102승 37패 34,417 73.38% korea
34 스프링필드   7단★ 442승 361패 34,409 55.04% korea
35 삼태극   7단★ 172승 38패 34,403 81.90% korea
35 잠꾸러기왕   7단★ 326승 201패 34,403 61.86% korea
37 별의전쟁   7단★ 791승 618패 34,402 56.14% korea
38 cna8647   7단★ 273승 149패 34,399 64.69% korea
38 가리워진꿈   7단★ 570승 380패 34,399 60.00% korea
40 자체다   7단★ 98승 53패 34,380 64.90% korea
41 singoon1   7단★ 249승 89패 34,373 73.67% korea
42 방탄유리   7단★ 211승 160패 34,372 56.87% korea
43 117117   7단★ 904승 596패 34,370 60.27% korea
44 신조대협™   7단★ 81승 41패 34,366 66.39% korea
44 ambition   7단★ 161승 153패 34,366 51.27% korea
46 꼬장바둑   7단★ 476승 470패 34,364 50.32% korea
47 구구구   7단★ 439승 332패 34,361 56.94% korea
48 키르아   7단★ 286승 126패 34,360 69.42% korea
49 플레이보이   7단★ 1,208승 1,219패 34,356 49.77% korea
50 07kma   7단★ 1,068승 972패 34,354 52.35% korea
51 케르베로스   7단★ 31승 10패 34,353 75.61% korea
52 슬픈비밀   7단★ 1,978승 1,622패 34,349 54.94% korea
52 gunners   7단★ 810승 484패 34,349 62.60% korea
54 지옥출신   7단★ 778승 737패 34,347 51.35% korea
55 tmdqhdeh   7단★ 88승 39패 34,346 69.29% korea
56 jbs360   7단★ 1,255승 1,276패 34,338 49.59% korea
57 속사포★   7단★ 721승 570패 34,335 55.85% korea
58 더프리즈너   7단★ 565승 321패 34,331 63.77% korea
59 외론사냥꾼   7단★ 199승 142패 34,330 58.36% korea
60 XIII   7단★ 269승 43패 34,327 86.22% korea
61 우주소녀☆   7단★ 186승 117패 34,326 61.39% korea
62 꿈을향해서   7단★ 634승 445패 34,322 58.76% korea
62 하남이   7단★ 966승 158패 34,322 85.94% korea
62 go9dan   7단★ 92승 6패 34,322 93.88% korea
62 B그리핀   7단★ 286승 239패 34,322 54.48% korea
66 우수9034   7단★ 513승 482패 34,321 51.56% korea
67 Second   7단★ 21승 8패 34,320 72.41% korea
68 조천일출   7단★ 318승 110패 34,318 74.30% korea
69 촌식이   7단★ 1,559승 1,277패 34,316 54.97% korea
70 흑백영화   7단★ 893승 79패 34,314 91.87% korea
71 이슈아   7단★ 58승 14패 34,313 80.56% korea
72 bigd   7단★ 144승 66패 34,307 68.57% korea
72 안되겠더라   7단★ 67승 27패 34,307 71.28% korea
74 ...오후   7단★ 123승 59패 34,304 67.58% korea
74 신들린듯   7단★ 464승 474패 34,304 49.47% korea
76 Pandora   7단★ 60승 22패 34,303 73.17% korea
77 골든글로리   7단★ 400승 362패 34,301 52.49% korea
78 카라멜로잉   7단★ 238승 127패 34,294 65.21% korea
79 살인美수   7단★ 92승 84패 34,292 52.27% korea
80 설리☆   7단★ 566승 565패 34,291 50.04% korea
81 warp2012   7단★ 352승 185패 34,289 65.55% korea
82 작전대국   7단★ 311승 220패 34,287 58.57% korea
83 사카닭   7단★ 192승 95패 34,284 66.90% korea
84 장도장   7단★ 408승 265패 34,281 60.62% korea
85 CHAOS   7단★ 672승 607패 34,279 52.54% korea
86 베짱이(P)   7단★ 495승 416패 34,270 54.34% korea
87 스크린앙마   7단★ 231승 35패 34,269 86.84% korea
88 컴온요   7단★ 103승 76패 34,266 57.54% korea
89 몽세리   7단★ 194승 196패 34,265 49.74% korea
89 apple888   7단★ 117승 27패 34,265 81.25% korea
91 코알남푠   7단★ 172승 43패 34,264 80.00% korea
92 0369   7단★ 288승 183패 34,263 61.15% korea
93 기량발전   7단★ 69승 52패 34,254 57.02% korea
94 다나한   7단★ 1,209승 1,245패 34,252 49.27% korea
95 아이즈   7단★ 747승 652패 34,249 53.40% korea
96 석류맛사탕   7단★ 732승 403패 34,245 64.49% korea
97 현정바보   7단★ 1,972승 1,133패 34,243 63.51% korea
98 호제리오   7단★ 644승 416패 34,242 60.75% korea
99 생각의뜰   7단★ 191승 79패 34,241 70.74% korea
99 Gracias   7단★ 279승 248패 34,241 52.94% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
피카온 아이디로 로그인
오로바둑에 오신 것을 환영합니다.
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  jd0000 169승101패
2  flpingbo 93승61패
3  yongganxq 93승75패
4  colour111 84승87패
5  qailmx 83승84패
6  이멍뭉 143승148패
7  불닭볶음 53승35패
8  바둑도깨비 87승80패
9  승봉도 73승86패
10  꿈을향해서 74승66패