oro 세계 인터넷바둑의 허브
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
2위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
전적 : 129승 56패
점수 : 34,639점
5위 : 司馬懿
전적 : 365승 142패
점수 : 34,628점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
2 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
3 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
4 용호쌍빡   7단★ 129승 56패 34,639 69.73% korea
5 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
6 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
7 황태포   7단★ 1,538승 1,143패 34,604 57.37% korea
8 bigd   7단★ 242승 142패 34,579 63.02% korea
9 힘의대가   7단★ 247승 113패 34,520 68.61% korea
10 어반자카파   7단★ 168승 76패 34,506 68.85% korea
11 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
12 카페인   7단★ 168승 76패 34,498 68.85% korea
13 바둑도깨비   7단★ 1,510승 1,043패 34,497 59.15% korea
14 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
15 스페셜원   7단★ 564승 399패 34,470 58.57% korea
15 스프링필드   7단★ 448승 364패 34,470 55.17% korea
17 세점깔아   7단★ 717승 459패 34,468 60.97% korea
18 설리☆   7단★ 620승 605패 34,462 50.61% korea
18 捲土重來   7단★ 191승 43패 34,462 81.62% korea
20 magician   7단★ 1,020승 1,015패 34,456 50.12% korea
21 공격만한다   7단★ 336승 208패 34,452 61.76% korea
22 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
23 시시해   7단★ 107승 63패 34,444 62.94% korea
24 방탄유리   7단★ 214승 160패 34,439 57.22% korea
25 띨띨한박사   7단★ 570승 491패 34,430 53.72% korea
26 jbs360   7단★ 1,311승 1,330패 34,423 49.64% korea
27 도전킹   7단★ 203승 65패 34,419 75.75% korea
28 설레발☆   7단★ 102승 37패 34,417 73.38% korea
29 한바연3조   7단★ 142승 61패 34,412 69.95% korea
30 별의전쟁   7단★ 793승 619패 34,410 56.16% korea
31 불족발   7단★ 1,543승 1,496패 34,409 50.77% korea
31 shay   7단★ 1,568승 1,098패 34,409 58.81% korea
33 삼태극   7단★ 172승 38패 34,403 81.90% korea
34 흙기사   7단★ 225승 80패 34,401 73.77% korea
35 cna8647   7단★ 273승 149패 34,399 64.69% korea
35 가리워진꿈   7단★ 570승 380패 34,399 60.00% korea
37 117117   7단★ 931승 619패 34,391 60.06% korea
38 여름향기★   7단★ 1,765승 1,277패 34,381 58.02% korea
39 무패기사   7단★ 108승 46패 34,373 70.13% korea
40 singoon1   7단★ 267승 99패 34,369 72.95% korea
41 ambition   7단★ 161승 153패 34,366 51.27% korea
42 꼬장바둑   7단★ 476승 470패 34,364 50.32% korea
43 구구구   7단★ 439승 332패 34,361 56.94% korea
44 키르아   7단★ 286승 126패 34,360 69.42% korea
45 지옥출신   7단★ 782승 740패 34,358 51.38% korea
46 슬픈비밀   7단★ 1,978승 1,622패 34,349 54.94% korea
47 신조대협™   7단★ 83승 44패 34,348 65.35% korea
48 tmdqhdeh   7단★ 88승 39패 34,346 69.29% korea
49 Second   7단★ 23승 8패 34,345 74.19% korea
50 자체다   7단★ 98승 55패 34,333 64.05% korea
51 더프리즈너   7단★ 565승 321패 34,331 63.77% korea
52 외론사냥꾼   7단★ 199승 142패 34,330 58.36% korea
53 XIII   7단★ 269승 43패 34,327 86.22% korea
54 코알남푠   7단★ 183승 46패 34,326 79.91% korea
54 우주소녀☆   7단★ 186승 117패 34,326 61.39% korea
56 하남이   7단★ 966승 158패 34,322 85.94% korea
56 B그리핀   7단★ 286승 239패 34,322 54.48% korea
56 go9dan   7단★ 92승 6패 34,322 93.88% korea
59 우수9034   7단★ 513승 482패 34,321 51.56% korea
60 카라멜로잉   7단★ 249승 137패 34,319 64.51% korea
60 케르베로스   7단★ 34승 13패 34,319 72.34% korea
62 조천일출   7단★ 318승 110패 34,318 74.30% korea
63 07kma   7단★ 1,074승 976패 34,317 52.39% korea
64 속사포★   7단★ 722승 572패 34,316 55.80% korea
65 달구벌스타   7단★ 764승 561패 34,315 57.66% korea
66 이슈아   7단★ 58승 14패 34,313 80.56% korea
67 호제리오   7단★ 722승 492패 34,309 59.47% korea
68 안되겠더라   7단★ 67승 27패 34,307 71.28% korea
69 ...오후   7단★ 123승 59패 34,304 67.58% korea
70 warp2012   7단★ 355승 187패 34,303 65.50% korea
71 골든글로리   7단★ 400승 362패 34,301 52.49% korea
72 흑백영화   7단★ 937승 84패 34,293 91.77% korea
73 똑똑한바보   7단★ 223승 139패 34,286 61.60% korea
74 사카닭   7단★ 192승 95패 34,284 66.90% korea
74 gunners   7단★ 812승 488패 34,284 62.46% korea
76 불닭볶음   7단★ 162승 137패 34,281 54.18% korea
77 살인美수   7단★ 93승 86패 34,278 51.96% korea
78 가즈아아   7단★ 130승 22패 34,275 85.53% korea
79 불연속면   7단★ 156승 48패 34,274 76.47% korea
80 스크린앙마   7단★ 231승 35패 34,269 86.84% korea
81 컴온요   7단★ 103승 76패 34,266 57.54% korea
82 apple888   7단★ 117승 27패 34,265 81.25% korea
83 0369   7단★ 288승 183패 34,263 61.15% korea
84 900502   7단★ 623승 154패 34,262 80.18% korea
85 천사의사랑   7단★ 1,306승 1,173패 34,256 52.68% korea
86 바둑마왕   7단★ 291승 242패 34,251 54.60% korea
87 석류맛사탕   7단★ 732승 403패 34,245 64.49% korea
88 생각의뜰   7단★ 191승 79패 34,241 70.74% korea
89 작전대국   7단★ 311승 222패 34,238 58.35% korea
90 뻑수를..   7단★ 2,103승 1,669패 34,237 55.75% korea
91 늑대와춤을   7단★ 160승 44패 34,235 78.43% korea
92 Gracias   7단★ 284승 252패 34,231 52.99% korea
93 당대불패   7단★ 805승 511패 34,230 61.17% korea
93 DM.킬러   7단★ 15승 19패 34,230 44.12% korea
95 Pandora   7단★ 61승 24패 34,225 71.76% korea
96 달빛텍사스   7단★ 1,731승 1,820패 34,221 48.75% korea
96 일신하늘   7단★ 300승 190패 34,221 61.22% korea
98 킬러본능   7단★ 1,844승 1,601패 34,218 53.53% korea
99 바둑리거   7단★ 26승 15패 34,217 63.41% korea
100 내평생소원   7단★ 1,340승 1,101패 34,213 54.90% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
피카온 아이디로 로그인
오로바둑에 오신 것을 환영합니다.
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  뻑수를.. 56승64패
2  piaopao 35승33패
3  flying 37승37패
4  flpingbo 57승32패
5  zsmjww 35승33패
6  달빛텍사스 35승26패
7  yongganxq 20승19패
8  jd0000 17승18패
9  zangnan 17승10패
10  불족발 13승9패